Links

“Bijenteelt aan de basis” Duitstalige informatie over de principes en de praktijk van telen en selecteren van bijen op een natuurlijke manier op eigen bijenstand

Hoeve op Vollenhof: Voor een aangenaam verblijf aan Veluws Boorden: zorgboerderij en bed and breakfast op hoeve op Vollenhof

Heileuver: Kaas, koeien en kunst in Dalmsholte

Ipaa services:Voor het leren van computervaardigheden, boeken publiceren, kinderboeken bestellen en nog veel meer

Over het oorspronkelijkste heideschaap van West-Europa http://www.drentsheideschaap.nl/

Een duitse natuurbeschermingsvereniging die het zeldzame Bentheimer Schaap en de heide in het Emsland, in stand probeert te houden.